Музей истории города Чирчик

Qurondagi sura arab yozuvida yozilgan