Музей истории города Чирчик

Kitob

“Chirchiq”

Ushbu kitobda Chirchiq shahar tarixi, turmush tarzi va madaniy hayoti haqida ma’lumot beradi. “O’zbekiston” nashriyotida 1980 yilda chop etilgan.

101 betda.

Mullif: N.Savchenko,

  1. Djalilov

1980 yil.