Музей истории города Чирчик

Kartina.

“Ishchi portreti”

Porteretda “O’zbekximmash”  ishchisi B.G Kavolchuk fotoportreti bo’lib, yonbosh tomondan oq sochli, qalin qoshli, qirra burunli, egnida jigarang kostyum va oq ko’ylakda, gavda qismi tasvirlangan. Akvarelda ishlangan, portret janri, dastgohli rangtasvirga oid. Rassom