Музей истории города Чирчик

Poyafzal.

“O’zbekximmash”  zavodidan olib kelingan poyafzal. Ustki qismi qalin qattiq matodan, bir juft ikki xil ko’rinishga ega va birining tagligi taxtadan va unga mix qoqilgan, ikkinchisining tagligi rezinadan va u ip bilan aylana qilib tikib chiqilgan.   Poyafzal oyoqlarni tashqi ta’sirlardan himoya qilish va estetik funksiyalarni bajarish uchun kiyilgan.

1940-1950  yy.