Музей истории города Чирчик

Kartina.

“Tog’ manzarasi”

Keng bulutli osmon, baland tog’lar yon bag’rida yam yashil adrliklar, ikki qoya o’rtasidan o’ynoqlab oqayotgan soy, hamda aholi joylashuvi, bir qancha daraxtlar tasvirlangan.

Akvarelda ishlangan, manzara janri, dastgohli rangtasvirga oid.

Rassom G.I. Chiganov

1984 yil.